Kennelijk leugenachtige verklaring

Geplaatst op: 08 oktober 2015

Een ongeloofwaardige verklaring is niet per definitie kennelijk leugenachtig. De ongeloofwaardigheid van een verklaring kan niet voor het bewijs worden gebezigd. Dat is anders wanneer die verklaring blijkens de inhoud van de gebezigde bewijsmiddelen, anders dan de verklaring van de verdachte, leugenachtig is en is afgelegd ter bemanteling van de waarheid.
LJN: BI1014, Hoge Raad, 2 juni 2009 (concl A-G). De A-G mr. Vellinga concludeerde bij dat arrest:

“De ongeloofwaardigheid van een verklaring kan echter niet voor het bewijs worden gebezigd. Dat is anders wanneer die verklaring blijkens de inhoud van de gebezigde bewijsmiddelen, anders dan de verklaring van de verdachte, leugenachtig is en is afgelegd ter bemanteling van de waarheid.”

Lees meer >


Liegen tijdens verhoor politie

Geplaatst op: 08 oktober 2015

Een verdachte hoeft tijdens het politieverhoor niet de waarheid te spreken. Een verdachte mag liegen. Liegen tijdens het verhoor bij de politie is niet strafbaar. Wel is het zo dat, wanneer later blijkt dat u tijdens het verhoor bij de politie hebt gelogen, uw verklaring als zelfstandig bewijsmiddel tegen u kan worden gebruikt. Dit heet ook wel een ‘kennelijk leugenachtige verklaring’.

Lees meer >


Zwijgen tijdens verhoor politie is verstandig

Geplaatst op: 08 oktober 2015

Zwijgen tijdens uw verhoor bij de politie, kan dat in veel gevallen verstandig zijn. Of dat ook in uw situatie ook zo is, kunt u het beste vooraf bespreken met een gespecialiseerde advocaat. In ieder geval kan het zwijgen nooit als bewijs tegen u worden gebruikt, zoals ook nog eens wordt bevestigd in een uitspraak van het gerechtshof Den Haag, van 7 oktober 2015,  ECLI:NL:GHDHA:2015:2775. Het hof oordeelde in die zaak als volgt:

“de verdachte (die een psychiatrische voorgeschiedenis heeft) heeft zich heel lang vooral op haar zwijgrecht beroepen en sterk wisselende verklaringen afgelegd. Dat laatste kan de rechter bij de vorming van zijn overtuiging betrekken, maar kan op zichzelf die overtuiging niet mede dragen – het is in juridische zin geen bewijsmiddel. Onder voorwaarden kan een bewijsconstructie echter wel mede berusten op door de rechter als kennelijk leugenachtig aangemerkte verklaringen, die naar zijn oordeel zijn afgelegd om de waarheid (dat de verdachte de dader is) te bemantelen. Van dergelijke leugenachtige verklaringen was naar het oordeel van de rechtbank in deze zaak sprake.”

Lees meer >


Aanwezigheid advocaat bij politieverhoor zorgt voor minder intimidatie

Geplaatst op: 06 september 2015

De aanwezigheid van de advocaat bij het politieverhoor zorgt ervoor dat de politie minder snel intimiderend gedrag zal vertonen. De rechten en belangen van de verdachte worden daardoor tijdens het politieverhoor beter gewaarborgd. Dit blijkt uit een onderzoek na analyse van de resultaten van het project ‘Experiment met advocaat bij eerste politieverhoor’

Lees het uitgebreide onderzoeksverslag: ‘Advocaat en politieverhoor: interactie tussen verhoorders, verdachte en raadsman’

Lees meer >


Politieverhoor hennepkwekerij

Geplaatst op: 29 juli 2015

Wanneer u een uitnodiging hebt ontvangen voor een verhoor bij de politie wegens de verdenking van het exploiteren van een hennepkwekerij, is het erg belangrijk dat u zich goed op dit politieverhoor voorbereidt. Wij adviseren u daarom ter voorbereiding op dit verhoor de informatiebrochure ‘hennepkwekerij en ontnemingsvordering’ te bestellen. In de informatiebrochure worden alle mogelijke verweren na ontdekking van een hennepkwekerij besproken en verder uitgelegd aan de hand van het wettelijk kader en de jurisprudentie. Na het lezen van de brochure weet u precies wat u wel en niet kunt verklaren wanneer u op verhoor bij politie moet verschijnen.

> Informatiebrochure ‘hennepkwekerij en ontnemingsvordering’

Lees meer >


Politieverhoor technieken

Geplaatst op: 25 juli 2015

De politie maakt tijdens het politieverhoor gebruik van verschillende technieken om een zwijgende verdachte te laten verklaren of om een verdachte vast te laten lopen op zijn eigen verklaring. Deze technieken worden ook wel verhoormethoden genoemd. Het is belangrijk dat u de verhoormethoden kent, zodat u tijdens het verhoor hierop voorbereid bent, en u kunt voorkomen dat de dingen gaat verklaren, die u eigenlijk op voorhand niet wilde zeggen. Wij zullen de belangrijkste verhoormethoden van de politie bespreken.

Lees meer >


Politieverhoor rechten

Geplaatst op: 25 juli 2015

Als verdachte heeft u tijdens het politieverhoor bepaalde rechten die moeten waarborgen dat u een eerlijk proces krijgt. Het is belangrijk dat u deze rechten kent en dat u weet wat de rechten inhouden. Wanneer u weet wat uw rechten zijn, zult u merken dat u ook veel sterker bent tijdens het politieverhoor

Lees meer >


Proces-verbaal verhoor politie niet volledig

Geplaatst op: 14 juli 2015

Processen-verbaal van de politie geven slechts ongeveer een kwart van het verdachtenverhoor weer. Vanwege het belang van processen-verbaal voor de beslissingen die worden genomen in het strafproces is dit een risico. Dit blijkt uit een onderzoek van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en de Universiteit Leiden. Processen-verbaal laten bijvoorbeeld niet zien of er druk op de verdachte is uitgeoefend. Opnamen doen dat wél. Bij het gebruik van beelden van de verdachte blijkt zichtbaar gedrag wel vaker als schuldig te worden beoordeeld. Hier moet rekening mee worden gehouden. Rechters maken nu nog weinig gebruik van opnamen. Als er tijdens het verhoor iets niet goed is gegaan, wordt dat dus niet altijd opgemerkt.

Lees meer >


Onderzoeksrapport raadsman bij politieverhoor

Geplaatst op: 15 mei 2015

Door het WODC is onderzoek gedaan naar de meerwaarde van de aanwezigheid van een advocaat bij het politieverhoor. Duidelijk wordt dat dit een duidelijke meerwaarde oplevert, alhoewel de politie dat uiteraard ontkent. Het grote verschil is dat clienten vaker een beroep doen op het zwijgrecht. en dat de politie minder snel pressie zal uitoefenen tijdens het verhoor.

Volledig rapport ‘raadsman bij politieverhoor’

Lees meer >


Vrijgeven beelden politieverhoren onrechtmatig

Geplaatst op: 21 december 2014

et door justitie verstrekken van beelden van politieverhoren aan een televisiezender is onrechtmatig. Dat schrijft Bart Nooitgedagt, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) in een brief van 17 november aan het College van procureurs-generaal. Hij schreef de brief naar aanleiding van door het OM vrijgegeven beelden van politieverhoren die door televisiezender SBS zijn uitgezonden.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden