Aanwezigheid advocaat bij politieverhoor zorgt voor minder intimidatie

De aanwezigheid van de advocaat bij het politieverhoor zorgt ervoor dat de politie minder snel intimiderend gedrag zal vertonen. De rechten en belangen van de verdachte worden daardoor tijdens het politieverhoor beter gewaarborgd. Dit blijkt uit een onderzoek na analyse van de resultaten van het project ‘Experiment met advocaat bij eerste politieverhoor’

Lees het uitgebreide onderzoeksverslag: ‘Advocaat en politieverhoor: interactie tussen verhoorders, verdachte en raadsman’

Opzet onderzoek politieverhoor

Als gevolg van het Salduz-arrest van het EHRM en een aankomende richtlijn van de Europese Commissie hebben diverse landen in Europa te maken met veranderingen in de gang van zaken rondom het eerste politieverhoor. Het ‘Experiment met advocaat bij eerste politieverhoor’ dat in Nederland is uitgevoerd biedt waardevolle informatie over wat deze veranderingen zouden kunnen betekenen voor de proceshouding van de verdachte en de werkwijze van de politie tijdens het verhoor. Deze bijdrage bespreekt de door de Nederlandse politie gehanteerde pressie en in hoeverre deze samenhangt met de aanwezigheid van de raadsman. Ook wordt ingegaan op hoe de verklaring van de verdachte wordt opgenomen in het proces-verbaal en in hoeverre de raadsman daar invloed op uit kan oefenen. Voorts wordt uiteengezet in hoeverre het zwijgen van de verdachte samenhangt met zowel de aan het verhoor voorafgaande consultatie met de raadsman, als de aanwezigheid van de raadsman tijdens het verhoor.

Conclusies onderzoek advocaat bij politieverhoor

Uit het onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van de raadsman samengaat met minder gebruik van intimiderende pressie tijdens het politieverhoor. Als er sprake is van voorafgaande consultatie, dan is de kans dat de verdachte zwijgt groter.In het geval de verdachte zwijgt, dan lijkt de politie geneigd meer te intimideren. De aanwezigheid van de advocaat lijkt er juist weer voor te zorgen dat de politie de verdachte minder intimideert.

< Terug naar Meer informatie
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden