Onderzoeksrapport raadsman bij politieverhoor

Door het WODC is onderzoek gedaan naar de meerwaarde van de aanwezigheid van een advocaat bij het politieverhoor. Duidelijk wordt dat dit een duidelijke meerwaarde oplevert, alhoewel de politie dat uiteraard ontkent. Het grote verschil is dat clienten vaker een beroep doen op het zwijgrecht. en dat de politie minder snel pressie zal uitoefenen tijdens het verhoor.

Volledig rapport ‘raadsman bij politieverhoor’

Pressie tijdens politieverhoor

Het rapport geeft ook goed weer op welke wijze door de politie pressie wordt uitgeoefend tijdens het politieverhoor. De politie hanteert verschillende verhoormethoeden:

  • Zachte pressie; vriendschappelijk contact waardoor men de verklaringsbereidheid van de verdachte probeert te vergroten. Door aardig tegen u te doen en ‘met u mee te praten’ hoopt men dat u gaat verklaren over de onderwerpen waarover de politie u wilt horen
  • Harde pressie, bestaande uit het direct voorleggen van bewijzen, het slaan op de tafel, schreeuwen, maar ook het stapelen van bewijzen.

Voordelen raadsman bij politieverhoor

De aanwezigheid van een advocaat bij het verhoor door de politie biedt een aantal voordelen:

  • Het grootste voordeel is dat de aanwezigheid van de advocaat bij het politieverhoor voorkomt dat de politie geen ongeoorloofde druk uitoefent op een verdachte. Sowieso gaat van ieder politieverhoor een zekere druk voor u, als verdachte, uit. Het is belangrijk dat er dan een advocaat aanwezig is die kan ingrijpen wanneer de vragen die de verbalisanten stellen de grenzen van het toelaatbare overstijgen.
  • De advocaat zal erop toezien dat de verklaring die op papier komt te staan overeenkomt met de door u afgelegde verklaring. Verbalisanten zijn vaak geneigd om uw verhaal in eigen woorden samen te vatten, waarbij (on)bewust ook juridische termen worden toegevoegd die van belang kunnen zijn voor een bewezenverklaring. De advocaat die aanwezig is bij het politieverhoor houdt dit in de gaten, en kan ervoor zorgen dat de verklaring onmiddellijk wordt aangepast.
  • De advocaat kan door zijn ervaring uit de vraagstelling vaak afleiden over welke bewijzen de politie beschikt. Dit voordeel kan vervolgens worden gebruikt om daarmee de verdedigingsstrategie met u af te stemmen.
    Door de aanwezigheid van de advocaat bij het politieverhoor kan hij het hele proces nauwgezet volgen en is hij goed op de hoogte van wat er in uw strafzaak speelt. Dit heeft tot voordeel dat hij waar nodig kan ingrijpen en met u de verdedigingsstrategie kan bijstellen.
< Terug naar Meer informatie
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden