Liegen tijdens verhoor politie

Een verdachte hoeft tijdens het politieverhoor niet de waarheid te spreken. Een verdachte mag liegen. Liegen tijdens het verhoor bij de politie is niet strafbaar. Wel is het zo dat, wanneer later blijkt dat u tijdens het verhoor bij de politie hebt gelogen, uw verklaring als zelfstandig bewijsmiddel tegen u kan worden gebruikt. Dit heet ook wel een ‘kennelijk leugenachtige verklaring’.

Wat is liegen?

Liegen is het niet vertellen van de waarheid. Dat is op zich niets nieuws. Liegen tijdens het politieverhoor, is echter net even wat anders. U bent namelijk niet verplicht om de waarheid te spreken. Sterker nog, u bent überhaupt niet verplicht om met de politie te praten. Dit heet ook wel het zwijgrecht en is in de wet te vinden in artikel 29 Sv. Het zwijgrecht vloeit voort uit het beginsel van nemo tenetur prodere se ipsum, wat letterlijk “niemand is gehouden tegen zichzelf (bewijs) te leveren” betekent en het beginsel van ‘nemo cogitur’ wat “niemand wordt gedwongen (tegen zichzelf bewijs te leveren)” betekent.

Als u informatie achterhoudt bij de politie, betekent dit nog niet dat u liegt. Het is dan niet zo dat uw verklaring later tegen u gebruikt kan worden. Dit is alleen zo wanneer het voor de rechter vast komt te staan dat u onwaarheden hebt verteld in uw verklaring bij de politie. Als u een sterk onaannemelijke en ongeloofwaardige verklaring hebt afgelegd, kan de rechter uw verklaring als kennelijk leugenachtige verklaring voor het bewijs gebruiken.

Aannemelijke verklaring

Wij adviseren onze cliënten altijd om alleen een aannemelijke verklaring af te leggen bij de politie. Een verklaring moet aannemelijk zijn en mag niet later op basis van andere bewijsmiddelen kunnen worden weerlegd. Alleen dan hebt u de grootste kans om door de rechter geloofd te worden en krijgt u een vrijspraak. Kunt u geen aannemelijke verklaring geven, dan adviseren wij onze cliënten meestal om een beroep te doen op het zwijgrecht, tenzij er voldoende ander bewijs tegen de verdachte ligt. Twijfelt u over wat u tijdens het verhoor bij de politie kunt verklaren? Neem dan eerst even contact met ons op. Onze advocaten kunnen u adviseren om te voorkomen dat u uzelf onnodig belast en zonder dat u hoeft te liegen.

 

< Terug naar Meer informatie
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden