Politie schendt vertrouwelijkheid met verhoor-opnamesysteem

Geplaatst op: 21 december 2014

Het audiovisuele registratie (AVR)-systeem dat de politie gebruikt om verhoren van verdachten op te nemen kan niet tussentijds stopgezet worden, ook niet als verdachten alleen met hun advocaat een vertrouwelijk gesprek voeren. Dat blijkt uit een brief van het OM aan advocaat Paul Verweijen.

Lees meer


Rol advocaat bij politieverhoor

Geplaatst op: 18 oktober 2014

De advocaat heeft (tijdens het politieverhoor) maar een belang: dat van de verdachte. In de fase waarin de politieverhoren plaatsvinden, spelen verschillende belangen een rol van betekenis. Het belang van de waarheidsvinding kan botsen met
gerechtvaardigde belangen van de verdachte. Belangen van slachtoffers, nabestaanden, getuigen etc. kunnen invloed hebben op de wijze waarop de opsporing wordt ingericht. De advocaat dient zijn ogen niet te sluiten voor die belangen, maar dient zich te allen tijde te realiseren dat hij slechts één belang te behartigen heeft, en dat is het belang van zijn cliënt (de verdachte). De advocaat is procesbewaker, belangenbehartiger, vertrouwenspersoon en adviseur van zijn
cliënt.

Lees meer >


Richtlijn EU: advocaat bij politieverhoor

Geplaatst op: 18 oktober 2014

Op 10 september 2013 heeft het Europees Parlement ingestemd met de richtlijn advocaat en politieverhoor (of: de “Directive on the right of access to a lawyer in criminal proceedings”). Het akkoord is op 7 oktober 2013 eveneens aangenomen door de Raad van Ministers. De richtlijn moet nu door de diverse lidstaten worden omgezet naar nationale wetgeving. De richtlijn is van toepassing vanaf het moment dat de verdachte zich er door toedoen van de autoriteiten van bewust is dat hij als verdachte wordt aangemerkt. Daarvan is niet alleen sprake vanaf het moment dat hij wordt aangehouden maar, bijvoorbeeld, ook vanaf het moment dat hij hoort dat hij wordt gezocht of een uitnodiging ontvangt om op het politiebureau te verschijnen. Ook het enkel stellen van vragen die gericht zijn op een mogelijke betrokkenheid bij een strafbaar feit kan zo’n moment zijn.

Lees meer >


Advocaat bij politieverhoor kind

Geplaatst op: 18 oktober 2014

De Hoge Raad heeft in de arresten van 30 juni 2009, LJN BH3079, BH3081, BH3084, overwogen dat voor aangehouden minderjarige verdachten geldt dat zij, naast het recht op consultatiebijstand, recht hebben op bijstand door een raadsman of een andere vertrouwenspersoon tijdens het verhoor door de politie.

Lees meer >


Consultatiebijstand advocaat

Geplaatst op: 18 oktober 2014

Een (aangehouden) verdachte heeft recht op advies van een advocaat voordat hij/zij wordt verhoord. Dit wordt ook wel het recht consultatiebijstand van een advocaat genoemd. Bent u uitgenodigd voor een verhoor, dan wordt u in de brief van de politie al gewezen op het recht om vooraf een advocaat te raadplegen.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden