Verloop verhoor politie

Het verhoor bij de politie verloopt over het algemeen volgens een vast stramien.

1. Melden op het politiebureau

U meldt zich op het politiebureau. Neem altijd de uitnodigingsbrief mee die u hebt ontvangen. Geef aan de baliemedewerker aan dat u een uitnodiging hebt gekregen voor een verhoor en met welke agent u de afspraak hebt. Meestal moet u dan even wachten in de wachtruimte totdat de betreffende politieagent u komt halen.

2. Progrissen

Wanneer de politieagent u komt halen, zal hij u meestal eerst brengen naar een speciale ruimte voor het afnemen van vingerafdrukken en het maken van een foto. Dit is ter vaststelling van uw identiteit.

N.B. U dient ook altijd uw legitimatiebewijs mee te nemen naar het verhoor bij de politie

3. Verhoorkamer

Vervolgens wordt u gebracht naar de verhoorkamer. Dit is vaak een klein kamertje met een tafel, een computer en een paar stoelen. U zit aan de ene kant van de tafel en de politieagent(en) zitten aan de andere zijde, waar ook de computer staat. In de wat zwaardere zaken zullen er altijd twee verhoorders zijn. Bij de kleinere, lichtere zaken, zal er hooguit een politieagent zijn die u gaat verhoren.

4. Verhoor politie

Het verhoor bij de politie bestaat meestal uit twee delen.

 1. Persoonsgericht verhoor
  Het persoonsgericht verhoor gaat over uw persoonlijke omstandigheden. De politie wil een beeld krijgen wie u precies bent, of u bepaalde problemen heeft, wat voor werk u heeft, hoe uw woonsituatie is, etc. U moet er rekening mee houden dat de politie in het persoonsgerichte verhoor vaak ook stiekem vragen verstopt die van belang kunnen zijn in het kader van de verdenking. Pas hier voor op. In de informatiebrochure politieverhoor algemeen; tips en trucs geven wordt hierin zeer uitgebreid op ingegaan met tips hoe u moet antwoorden op deze vragen in het kader van het persoonsgerichte verhoor.
 2. Zaaksgericht verhoor
  Tijdens het zaaksgerichte verhoor wordt ingegaan op de verdenking. Soms zal de politie u direct vragen wat u van de zaak weet, maar vaak zien we dat de verhoorders u langzaam in de val proberen te lokken. |
  Bijv.
  – waar was u afgelopen vrijdag?
  – Kent u Pietje Puk?

  N.B. U moet daarmee oppassen dat u geen antwoorden geeft die de politie makkelijk kan weerleggen omdat ze bijvoorbeeld over bepaalde bewijzen beschikken. Als u geen goed, onweerlegbaar antwoord kunt geven, is het vaak verstandiger om een beroep te doen op uw zwijgrecht.

5. Doorlezen en ondertekening verklaring

Aan het eind van het verhoor krijgt u de gelegenheid om uw verklaring door te lezen. Doe dit altijd zorgvuldig. De politie heeft er een handje van om uw woorden net even wat anders op te schrijven, vanuit de politietaal die zij gewend zijn. U moet hier erg goed voor oppassen. Lees uw verklaring goed door en laat de politie de verklaring aanpassen en verbeteren indien de verklaring niet juist is. U mag de verklaring pas ondertekenen wanneer deze helemaal klopt.

TIP: Vraag altijd om een kopie van uw eigen verklaring. Op grond van artikel 31 sub a Sv. hebt u recht om een kopie van de verklaring te krijgen. De politie doet hier altijd moeilijk over, maar u kunt dreigen om de verklaring dan niet te ondertekenen.

> Meer informatie rechten bij verhoor politie

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden