Verhoor politie rechten

Wat zijn uw rechten als verdachte bij een verhoor bij de politie? Moet de politie u informeren over uw rechten, en zo ja, wanneer moet de politie u informeren over de rechten bij het verhoor? Wij zullen de belangrijkste rechten voor u op een rijtje zetten zodat u tijdens het verhoor gebruik kunt maken van deze rechten.

Recht op consultatie van een advocaat

Als verdachte hebt u recht op consultatie van een advocaat voor het verhoor bij de politie. Het recht op consultatie houdt in dat u voor het verhoor een advocaat mag spreken. Maak altijd gebruik van dit recht. Een advocaat kan u informeren over wat u wel en wat u niet mag verklaren tijdens het verhoor bij de politie. Volg het advies van de advocaat altijd op. Bent u niet aangehouden, maar hebt u bericht gekregen dat u aangehouden gaat worden of bent u gewoon uitgenodigd voor een verhoor, neem dan zelf vooraf contact op met een advocaat om uw zaak te bespreken.

Recht op kennisneming processtukken

Vanaf het eerste verhoor na aanhouding hebt u recht op kennisneming van de processtukken. Dit volgt uit artikel 30 lid 1 Sv.. Uw advocaat dient hiertoe een verzoek in te dienen bij de officier van justitie. Het recht op kennisneming van de processtukken houdt in dat u voor het verhoor het volledige dossier van de politie zou mogen inzien. De politie is echter niet bekend met dit recht van een verdachte en doet hier altijd moeilijk over. Zolang u het dossier niet hebt mogen inzien, moet u een beroep doen op uw zwijgrecht.

Recht om te zwijgen

Één van de belangrijkste rechten die een verdachte tijdens het verhoor heeft, is het zwijgrecht. Het zwijgrecht vloeit voort uit het beginsel dat een verdachte niet aan zijn eigen veroordeling hoeft mee te werken. Sowieso is het altijd verstandig om voordat met de advocaat is gesproken, gebruik te maken van het zwijgrecht.
Het voordeel van gebruikmaking van het zwijgrecht is dat u geen bewijs tegen uzelf creëert. Dit heeft tot voordeel dat, wanneer er geen overig bewijs is anders dan de verklaring van het slachtoffer, er onvoldoende wettig bewijs is om het feit bewezen te verklaren. Dit vergroot de kans dat u door een rechter wordt vrijgesproken, als de zaak überhaupt al bij de rechter komt en niet eerder al wordt geseponeerd.
Wanneer de advocaat u adviseert gebruik te maken van het zwijgrecht, is het niet verstandig om te antwoorden op de vragen van de politie. U kunt beter telkens reageren met de volgende zin: “Ik beroep mij op mijn zwijgrecht op advies van mijn advocaat”, of verkort “zwijgrecht”.

> Zwijgrecht; zwijgen of verklaren (StrafrechtadvocatenNetwerk.nl)
> Zwijgrecht of verklaren (Politie-verhoor.nl)

Recht op een kopie van de eigen verklaring

Als u als verdachte door de politie bent verhoord hebt u recht op een kopie van uw eigen verklaring. Dit recht vloeit voort uit artikel 31 sub a Sv. waarin wordt bepaald dat de eigen verklaring nooit aan een verdachte mag worden onthouden. Om van dit recht gebruik te maken, moet u aan het eind van uw verhoor vragen om een kopie van uw verklaring. Weigert de politie dit, dan moet u de verklaring niet ondertekenen. Op die manier kunt u een kopie afdwingen. Laat u niet afschepen met de mededeling dat uw advocaat de verklaring zelf kan opvragen via de officier van justitie want die procedure duurt te lang. Uw advocaat heeft er belang bij om precies te weten wat er is gevraagd en wat u hebt verklaard.

Recht op bijstand van een advocaat tijdens het verhoor bij de politie

U hebt ook recht op bijstand van een advocaat tijdens het verhoor bij de politie. In september 2016 wordt dit recht feitelijk in de wet verankerd, maar met een beroep op de Europese richtlijn lukt het de advocaat vaak om de bijstand tijdens het verhoor bij de politie af te dwingen.

> Tips en trucs voor het verhoor bij de politie

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden