Uitnodiging verhoor politie

Tegenwoordig stuurt de politie steeds vaker een uitnodiging voor een verhoor. U ontvangt dan een brief dat u zich op in de uitnodiging vermelde datum en tijdstip op het politiebureau moet melden. Meestal is dit erg kort voor het verhoor, waardoor u nauwelijks de tijd hebt om u voor te bereiden of een advocaat in te schakelen. Het is daarom belangrijk dat u zo spoedig mogelijk actie onderneemt. Meld onmiddellijk de zaak bij ons aan. Binnen 24 uur neemt een gespecialiseerde strafrechtadvocaat contact met u op om de zaak met u te bespreken.

> Aanmelden nieuwe zaak

Waarom uitnodiging verhoor politie?

Wij krijgen vaak de vraag waarom de politie een uitnodiging verstuurt voor een verhoor. Waarom komt de politie mij dan niet gewoon aanhouden, is dan vaak de gedachte. Er bestaan meerdere redenen waarom de politie een verdachte een uitnodiging stuurt voor een verhoor:

1. Ze hebben zelf niet voldoende bewijs om tot aanhouding over te gaan. Voor een aanhouding buiten heterdaad moet de officier van justitie namelijk toestemming geven. Indien er te weinig bewijs ligt tegen u, als verdachte, kan de politie besluiten om u maar een uitnodiging te sturen voor een verhoor om u toch te kunnen horen over het strafbare feit waarvan u wordt verdacht, in de hoop dat ze via uw verklaring wel voldoende bewijs verkrijgen.

2. De politie willen u correct benaderen. Een aanhouding moet proportioneel zijn en ook moet voldaan zijn aan het subsidiairiteitsbeginsel. Wanneer het verhoor van een verdachte ook op een andere manier kan plaatsvinden, zou de politie daarvoor moeten kiezen. De politie kiest er dan voor om aan de verdachte een uitnodiging voor het verhoor te sturen. Hoewel wij steeds vaker zien dat verdachten een uitnodiging krijgen voor een politieverhoor terwijl er ook grond was voor aanhouding, blijven wij enigszins sceptisch tegenover deze goed bedoelde uitnodiging voor het verhoor als verdachte.

3. Als niet-aangehouden verdachte hebt u geen recht op consultatie van een advocaat. In normaal Nederlands betekent dit dat u niet het recht hebt om eerst de zaak met een advocaat te bespreken voordat u wordt verhoord door de politie. De advocaat kan bij een aangehouden verdachte een vergoeding voor zijn werkzaamheden krijgen bij de Staat via de gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo advocaat). In de uitnodiging voor het verhoor kunt vaak wel lezen dat u op eigen kosten een advocaat mag raadplegen, maar vaak doet men dat niet, uit angst om te worden opgezadeld met hoge kosten van een advocaat. Dit is echter niet verstandig! Wat men namelijk niet weet is dat het raadplegen van een advocaat voor het verhoor kan voorkomen dat u uzelf belast tijdens het politieverhoor. U kunt voorkomen dat u onjuiste en verkeerde dingen verklaart, die later als bewijs tegen u kunnen worden gebruikt. De kans op een sepot of een vrijspraak is veel groter wanneer u eerst een advocaat raadpleegt. En bij een vrijspraak of een sepot hebt u bovendien recht op vergoeding van alle kosten van rechtsbijstand, zodat u uw advocaat uiteindeijk niets hoeft te betalen. Wees dus slim en raadpleeg altijd eerst een gespecialiseerde advocaat!

> Advocaat bij politieverhoor (Politie-verhoor.nl)
> Advocaat nodig (Verhoor-politie.nl)

Verplicht verschijnen op uitnodiging voor verhoor politie?

U bent niet verplicht om te verschijnen als u een uitnodiging hebt ontvangen voor een verhoor bij de politie. Of het in uw geval verstandig is om te verschijnen voor het verhoor bij de politie is afhankelijk van meerdere factoren. Dit zal mede afhankelijk zijn van de aard en de ernst van de verdenking, de bewijzen waarover de politie kan beschikken, en uw persoonlijke omstandigheden. Wanneer het gaat om een strafbaar feit van geringe ernst, zoals een kleine vernieling, dan bestaat de kans dat de politie toch geen toestemming krijgt voor een aanhouding buiten heterdaad, zeker niet als het bewijs in die zaak alleen maar berust op een aangifte. Wij zouden dan niet zo snel adviseren om op de uitnodiging voor het politieverhoor in te gaan. Anders ligt het bij een ernstiger feit, zoals bijvoorbeeld een zedenmisdrijf, waarbij de kans groter is dat u anders buiten heterdaad door de politie zult worden aangehouden. Overleg altijd eerst met een advocaat, voordat u contact opneemt met de politie.

> Meer informatie politieverhoor weigeren

Uitnodiging verhoor politie per brief of telefonisch

In de meeste gevallen krijgt een verdachte per brief de uitnodiging voor het verhoor als verdachte, maar steeds vaker zien we ook dat de politie telefonisch contact opneemt met een verdachte om hem/haar uit te nodigen voor een verhoor als verdachte. In beide gevallen is het verstandig wanneer u zo snel mogelijk een advocaat raadpleegt. Wanneer u telefonisch bent uitgenodigd voor een verhoor moet u niet vergeten de naam en het telefoonnummer van de verbalisant te noteren die u telefonisch hebt gesproken.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden