Verhoor politie – advocaat nodig?

De aanwezigheid van een advocaat tijdens het verhoor bij de politie kan echt het verschil maken tussen een latere veroordeling of een vrijspraak, of (nog beter) een sepot van de strafzaak. Wanneer u een uitnodiging hebt ontvangen voor een verhoor bij de politie, adviseren wij u in alle gevallen direct contact op te nemen met een advocaat.Als u de zaak aanmeldt via het daartoe bestemde formulier op de website, brengen wij u in contact met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat.

Waarom advocaat bij verhoor politie?

De aanwezigheid van een advocaat bij het politieverhoor biedt niet alleen een psychologisch voordeel, maar het voorkomt ook dat de politie ongeoorloofde druk uitoefent tijdens het verhoor. De advocaat zal het verhoor goed volgen, en doorziet de vragen van de politie vaak, waardoor hij een beter beeld krijgt van de bewijzen in de strafzaak, waardoor hij u tussentijds ook nader kan adviseren over de te volgen verdedigingsstrategie en wat u wel en niet kunt verklaren. De advocaat ziet er ook op toe dat alles dat u wordt verklaard, ook zo wordt opgenomen in het proces-verbaal van verhoor.

Voordelen advocaat bij verhoor politie

De aanwezigheid van een advocaat bij het verhoor door de politie biedt een aantal voordelen:

  • Het grootste voordeel is dat de aanwezigheid van de advocaat bij het politieverhoor voorkomt dat de politie geen ongeoorloofde druk uitoefent op een verdachte. Sowieso gaat van ieder politieverhoor een zekere druk voor u, als verdachte, uit. Het is belangrijk dat er dan een advocaat aanwezig is die kan ingrijpen wanneer de vragen die de verbalisanten stellen de grenzen van het toelaatbare overstijgen.
  • De advocaat zal erop toezien dat de verklaring die op papier komt te staan overeenkomt met de door u afgelegde verklaring. Verbalisanten zijn vaak geneigd om uw verhaal in eigen woorden samen te vatten, waarbij (on)bewust ook juridische termen worden toegevoegd die van belang kunnen zijn voor een bewezenverklaring. De advocaat die aanwezig is bij het verhoor van de politie houdt dit in de gaten, en kan ervoor zorgen dat de verklaring onmiddellijk wordt aangepast.
  • De advocaat kan door zijn ervaring uit de vraagstelling vaak afleiden over welke bewijzen de politie beschikt. Dit voordeel kan vervolgens worden gebruikt om daarmee de verdedigingsstrategie met u af te stemmen.
  • Door de aanwezigheid van de advocaat bij het verhoor van de politie kan hij het hele proces nauwgezet volgen en is hij goed op de hoogte van wat er in uw strafzaak speelt. Dit heeft tot voordeel dat hij waar nodig kan ingrijpen en met u de verdedigingsstrategie kan bijstellen.
  • De advocaat kan vanaf het eerste verhoor bij de politie, na aanhouding, direct het volledige proces-verbaal opvragen bij de officier van justitie. U weet dan precies over welke bewijzen politie en justitie beschikken.

Kosteloze bijstand bij verhoor politie

Wanneer later de strafzaak eindigt in een sepot of een vrijspraak krijgt u bovendien alle kosten van rechtsbijstand vergoed via de Staat. Uw advocaat zal ook na het verhoor bij de politie voor u de zaak blijven volgen en de advocaat zal aandringen op een sepot. Als dat lukt, hoeft u de kosten van rechtsbijstand niet zelf te betalen. Via een verzoekschrift ex artikel 591a Sv. kan de advocaat zijn volledige rekening vergoeding krijgen van de Staat.

> Meer informatie schadevergoeding strafzaak

Geen pro deo piket advocaat

Neem geen genoegen met een piketadvocaat, want die verschillen erg in deskundigheid en ervaring! U moet dan echt geluk hebben dat u een echte strafrechtspecialist als advocaat krijgt. Vaak zien we dat grotere en kleinere kantoren de piketten door onervaren advocaat-stagiaires laat doen. U bent dan niet verzekerd van de deskundige bijstand waar u recht op hebt. Uit recent onderzoek is dit nog gebleken.

“Advocaten zijn vaak wisselend in kwaliteit, en vaak onder de maat”

Nadelen piketadvocaat 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden