Verhoor politie

Het verhoor bij de politie is voor een verdachte een van de belangrijkste fases in een strafrechtelijk onderzoek. Vaak heeft de politie al het nodige onderzoek gedaan voordat u wordt uitgenodigd voor een verhoor. De politie kan getuigen hebben gehoord, camerabeelden hebben bekeken, telefoongegevens hebben opgevraagd (waaronder ook zendmastgegevens met locatiebepaling). U moet dit goed beseffen wanneer u zich laat verhoren door de politie. 

Achtergrond verhoor politie

De politie zegt altijd dat het verhoor is bedoeld om de waarheid te achterhalen, om uit te vinden wat er precies is gebeurd, maar in de praktijk zien we toch vaak dat de politie in het kader van de 'waarheidsvinding' al uitgaat van de juistheid van de aangifte en de eventuele getuigenverklaring, en dat alleen u, als verdachte nog even de waarheid moet gaan vertellen. Dat is het uiteindelijke doel tijdens het verhoor bij de politie; het verkrijgen van een bekentenis.

Omdat de meeste verdachten niet zullen bekennen tijdens een verhoor bij de politie, hanteert men nog een tweede strategie. De politie stelt tijdens het verhoor eerst hele algemene vragen, die wel vaak zijn toegespitst op de zaak. Op die manier hoopt de politie u 'in de val te lokken' zodat zij later makkelijker het bewijs kunnen leveren. Wij zullen u een voorbeeld geven:

- een verdachte van kinderporno wordt tijdens het persoonsgerichte verhoor gevraagd van welke computers hij gebruik maakt en of hij daar alleen gebruik van maakt. Als hij dat zou bevestigen, heeft de politie in feite hun zaak al rond, ook al zou u later ontkennen dat u de kinderporno hebt gedownload. 

Voorbereiden verhoor politie

Wat veel mensen niet weten, is dat u het verhoor bij de politie goed kunt voorbereiden. U kunt met de advocaat de zaak voorbereiden. Als u eerlijk bent over wat er is gebeurd, kan de advocaat u goed adviseren over

  • of u moet zwijgen, dan wel een verklaring mag afleggen;
  • als u een verklaring mag afleggen, wat u dan kunt zeggen;
  • wat uw rechten zijn tijdens het verhoor bij de politie
  • hoe het verhoor zal verlopen en met welke vragen de politie zal komen

Ga nooit onvoorbereid naar een verhoor bij de politie. Denk niet dat u wel even uw verhaal zult doen en dat de politie u dan zal geloven, want zo werkt de politie niet. Bespreek uw zaak altijd vooraf met een gespecialiseerde advocaat.

Verhoor politie is een van de belangrijkste bewijsmiddelen

Uit onderzoek blijkt dat het verhoor bij de politie in zeer aanzienlijke mate bijdraagt aan de bewijsvoering in strafzaken. Schattingen van de strafzaken waarin de verklaring van de verdachte de doorslag geeft, lopen uiteen van ca. 70% tot 80% van het totaal aantal door justitie behandelde zaken waarin een sanctie volgt. (Van den Adel, 1997).

Informatiebrochures verhoor politie

Ter voorbereiding op het verhoor bij de politie hebben wij speciale informatiebrochures geschreven.

> Algemene informatiebrochure verhoor politie
De informatiebrochure 'politieverhoor algemeen, tips en trucs voor verdachten' bevat de basisinformatie, -tips en -adviezen die u nodig hebt voor wanneer u binnenkort als verdachte door de politie verhoord zult worden. Wij raden u aan om deze brochure altijd te bestellen in combinatie met de speciale informatiebrochure over het feit, waarvan u verdacht wordt.

> Informatiebrochure per delict verhoor politie
Daarnaast bieden wij ook voor een groot aantal delicten specifieke informatiebrochures geschreven. Deze uitgebreide informatiebrochures bevatten voor ieder delict afzonderlijk de informatie, -tips en -adviezen die u nodig hebt voor wanneer u binnenkort als verdachte door de politie verhoord zult worden. Wij raden u aan om deze brochure altijd in combinatie met de algemene informatiebrochure ter voorbereiding op het politieverhoor te bestellen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden