Na het politieverhoor…

Na het verhoor kunnen er verschillende scenario’s bestaan voor de verdere afhandeling van de zaak. In alle gevallen moet u iets van de politie of het Openbaar Ministerie vernemen. Zolang u niets hoort, moet u ervan uitgaan dat u nog steeds als verdachte wordt beschouwd.

Sepot

Het meest gunstige scenario is dat de strafzaak meteen of later wordt geseponeerd. Een sepot betekent dat u niet langer als verdachte wordt beschouwd. U wordt niet vervolgd en de strafzaak is voor justitie afgedaan.
Wanneer de politie (mondeling) tegen u zegt dat de zaak wordt geseponeerd, moet u altijd vragen om een schriftelijke bevestiging. Dit voorkomt latere bewijsproblemen voor het geval de zaak toch wordt vervolgd, maar hiermee hebt u ook bewijs in handen voor de aanvraag van schadevergoeding.

> Meer informatie schadevergoeding na sepot

Strafbeschikking

Het kan ook zijn dat u na het verhoor of op een later moment een strafbeschikking krijgt opgelegd. Een strafbeschikking is een buitengerechtelijke wijze van afdoening van een strafzaak. Een strafbeschikking houdt in de meeste gevallen in dat u een geldboete krijgt opgelegd en dat u daarna van de zaak af bent. Wat veel mensen niet weten is dat de betaling van de geldboete ook inhoudt dat dit feit op uw strafblad komt te staan, met alle gevolgen (o.a. voor Verklaring omtrent het gedrag) van dien. Door het betalen van de boete verklaart u in feite schuldig te zijn, terwijl het in veel gevallen mogelijk is om verweer te voeren. Wanneer u het niet eens bent met de opgelegde strafbeschikking moet u binnen 14 dagen hiertegen verzet instellen.

>Meer informatie strafbeschikking

Oproeping OM-zitting

Het kan ook zijn dat u direct na het verhoor of later een oproeping krijgt voor een OM-zitting. Een hoorzitting vindt plaats wanneer de officier van justitie voornemens is om een strafbeschikking aan u op te leggen. Het gaat dan meestal om een hogere geldboete, of een werkstraf, een gedragsaanwijzing en/of een verplichting tot betaling van schadevergoeding of een bedrag ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel.

>Meer informatie OM-zitting

Dagvaarding

In de meeste gevallen krijgt u een dagvaarding uitgereikt voor een latere zitting bij rechtbank. U kunt worden gedagvaard om te verschijnen bij de politierechter of bij de meervoudige strafkamer van de rechtbank. De dagvaarding bevat de datum, het tijdstip, en de locatie van de zitting. Ook staat op de dagvaarding het feit vermeld waarvan u verdacht wordt. Dit heet de tenlastelegging.

>Meer informatie dagvaarding

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden